nerecenzovaný článek
Čermáková, Marie, Hana Maříková, Milan Tuček

Role mužů a žen v rodině a ve společnosti 2