kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Michael L. Smith, Josef Basl. 2010. „Rozdílné mechanismy - stejné nerovnosti. Změny v determinaci vzdělanostních aspirací mezi roky 1989 a 2003.“ Pp. 227-249 in Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.). Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 496 s. ISBN 978-80-7419-032-2.

Publikace navazuje na (Ne)rovné šance ve vzdělávání (Academia 2006). Autoři aktualizují empirické poznatky o vývoji nerovností v povinném vzdělávání, o problematice víceletých gymnázií, o nerovnostech na vstupu do terciárního vzdělávání, o dopadu struktury systému středního školství na formováni aspirací. Doplňují rovněž další důležitá témata v kapitolách o dalším vzdělávání, o vzdělávání romských žáků a o předčasných odchodech ze vzdělávání. Publikace reflektuje současnou situaci v ČR z pohledu vzdělávací politiky a předkládá varianty řešení identifikovaných problémů.

Součást publikace: 
2010
Matějů, Petr, Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy