odborná kniha / monografie
Vohlídalová, Marta. 2014. Rozehraná partie: talentky sedm let poté. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 141. ISBN 978-80-7330-261-0. Dostupné z: http://www.zenyaveda.cz/files/web-rozehrana-partie.pdf.

Publikace se zaměřuje na životní a pracovní dráhy mladých žen působících ve vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání. Navazuje na publikaci Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy z roku 2007, která představila úspěšné mladé vědkyně z různých vědeckých disciplín na začátku vědecké dráhy. Publikace Talentky sedm let poté se za těmito vědkyněmi vrací po zhruba sedmi letech. Věnuje se tomu, jak se od posledního rozhovoru odvíjely jejich pracovní a životní dráhy, jak se za poslední roky změnily jejich profesní i soukromé plány, cíle a představy. Zjišťuje, jaké měly mladé vědkyně tenkrát představy o svém životě a práci a jaká je dnešní realita, a zaměřuje se také na to, jak reflektují proměnu vědeckého prostředí, jejímiž svědky jsme v posledních letech. Vlastní rozhovory jsou uvozeny analytickou studií zaměřující se na vývoj pracovních drah mladých vědkyň a proměnu jejich vyprávění. Kniha navazuje na řadu dalších knih rozhovorů, které v posledních 10 letech vznikly v rámci projektu Národního kontaktního centra‐ženy a věda (www.zenyaveda.cz/prectete‐si/publikace). 

Left

Oddělení: 
Témata: 
migrace a mobilita
sociologie vědy
Sdílejte tuto stránku