popularizační článek
Simonová, Natalie. 2009. „S Natalií Simonovou o investicích do vzdělání dětí.“ Respekt 20 (11. 11. 2009.): 1-18. ISSN 1801-1446. Dostupné z: http://respekt.ihned.cz/rozhovory/c1-38980930-s-natalii-simonovou-o-investicich-do-vzdelani-deti.

Online rozhovor v internetovém vydání časopisu Respekt probíhal na téma nerovného přístupu ke vzdělání v České republice, investic rodičů do vzdělání jejich dětí, mimoškolních aktivit dětí atd.

This online interview in an internet edition of the Respekt journal was run on the theme of an unequal access to education in the Czech Republic, parents´ investments to their children’s education, after-school activities etc.

Sdílejte tuto stránku