impaktovaný článek
Linek, Lukáš, Zsolt Enyedi. 2008. „Searching for the Right Organization: Ideology and Party Structure in East-Central Europe.“ Party Politics 14 (4): 455-477. ISSN 1354-0688.

Článek zkoumá čtyři středo pravicové organizace v zemích střední a východní Evropy s cílem prozkoumat vliv ideologie na stranickou organizaci a poopravit tezi o organizační slabosti stran v regionu. Prezentovaná data ukazují, že společně s volebními úspěchy, zděděnými zdroji z minulosti a národním kontextem určuje ideologie organizační styl. Analýzy změn v čase odhalují organizační vitalitu stran, jež je překvapivá vzhledem k literatuře, jež ve vztahu k postkomunistickému regionu a pravicovým stranám argumentuje organizační slabostí.

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
regiony
Sdílejte tuto stránku