kapitola v knize / monografii
Vohlídalová, Marta

Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v číslech. Kvantitativní studie vybrané fakulty pražské vysoké školy

Vohlídalová, Marta. 2010. „Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí v číslech. Kvantitativní studie vybrané fakulty pražské vysoké školy.“ Pp. 27-47 in Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 127 s. ISBN 978-80-7330-184-2.

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími. Třetí část publikace je věnována nástrojům boje proti sexuálnímu obtěžování používané ve světě a předkládá doporučení pro vysoké školy, jak proti sexuálnímu obtěžování v akademickém prostředí postupovat.

 

Součást publikace: