recenzovaný článek
Vohlídalová, Marta, Tupá, Barbora, Šaldová, Kateřina. 2009. „Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: Zkušenosti zavádění politik v zahraničí.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 10 (1): 8-15. ISSN 1213-0028.

Problematika sexuálního obtěžování na vysokých školách patří k tématům, která světová (a zvláště pak anglosaská) sociologie „objevila“ zhruba v polovině 70. let. Od té doby byla realizována řada výzkumných šetření, pokusů o vypracování systému účinných nástrojů tomuto jevu zabraňujících. Výsledkem je, že v současné době má většina vysokých škol a univerzit v anglosaském světě jasná pravidla pro zacházení s „pachateli“ i „oběťmi“ sexuálního obtěžování i navazující systém pomoci poškozeným. V České republice však dosud chybí jakýkoliv empirický výzkum věnující se tomuto tématu, stejně jako i vysokoškolské politiky pro boj s tímto fenoménem. Cílem tohoto článku je představit postupy, jakými zahraniční univerzity (zejména pak v anglosaském světě) bojují proti tomuto jevu. Zkušenosti zahraničních vysokých škol v potírání sexuálníhoobtěžování totiž představují cenný zdroj inspirace pro české vysoké školy.

 

Sdílejte tuto stránku