impaktovaný článek
Vajdová, Zdenka, Bernard, Josef, Stachová, Jana, Čermák, Daniel

Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města

Vajdová, Zdenka, Bernard, Josef, Stachová, Jana, Čermák, Daniel. 2010. „Síť institucionálních aktérů rozvoje malého města.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 46 (2): 281-299. ISSN 0038-0288.

Článek se zabývá analýzou sociálních sítí veřejných, soukromých a neziskových institucí, které jsou považovány za nejdůležitější aktéry místního rozvoje. Výzkum byl realizován ve třech malých českých městech. Výsledky ukazují mimořádný význam institucí místní veřejné správy a dalších místních institucí v síti; mimolokální instituce mají význam malý. Příloha obsahuje metodologickou poznámku o Hellingerově divergenci a SNA.