recenze publikace
Nešpor, Zdeněk R. 2017. „Sixtus Bolom-Kotari: Svoboda svědomí. Superintendent Michael Blažek a protestantská společnost pozdního osvícenství.“ Český časopis historický . 115 (2): 539-543. ISSN 0862-6111.

Left

Témata: 
historická sociologie
Sdílejte tuto stránku