odborná kniha / monografie
Zdeněk R. Nešpor

Slovník institucionálního zázemí české sociologie

Zdeněk R. Nešpor. 2017. Slovník institucionálního zázemí české sociologie. Praha: Scriptorium. 171 s. ISBN 978-80-88013-53-2.

Slovník institucionálního zázemí české sociologie podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní České republiky nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. Slovník přitom pokrývá celé dějiny české sociologie od jejích počátků v posledních dekádách 19. století po současnost. Doplňuje nedávno vydaný personální Slovník českých sociologů (2013). Je založen na systematickém shrnutí, kontrole a revizi dosud známých poznatků, z velké míry doplněných nově provedeným archivním, textovým a orálněhistorickým výzkumem. Celkem slovník obsahuje 119 textových a 58 odkazových hesel, pokrývajících:

  • Orgány řízení vědy
  • Státní/veřejné výzkumné instituce
  • Vysoké, případně vyšší školy
  • Vědecké společnosti a spolky
  • Vědecká a odborná periodika
  • Ostatní subjekty se vztahem k sociologii

 

Kniha stojí 150,- Kč včetně DPH.

Left

Oddělení: 
Témata: 
historická sociologie