odborná kniha / monografie
Zdeněk R. Nešpor. 2017. Slovník institucionálního zázemí české sociologie. Praha: Scriptorium. 171 s. ISBN 978-80-88013-53-2.

The Dictionary of Institutional Background of Czech Sociology provides fundamental information on the corporate, institutional and organizational components of Czech sociology. This means sociology practiced in the territory of today's Czech Republic independently of the language or nationality of its creators, and to a lesser extent also the foreign institutional background provided to Czech sociology. The dictionary covers the entire history of Czech sociology from its beginnings in the last decades of the 19th century to the present. It complements the recently published biographical Dictionary of Czech Sociologists (2013). It is based on a systematic review and revision of existing knowledge, and recently conducted wide archival, textual and oral-historical research. In total, the dictionary contains 119 text and 58 link entries covering:

Management bodies of science
State / public research institutions
Higher or higher schools
Scientific societies and societies
Scientific and professional periodicals
Other subjects related to sociology

 

Slovník institucionálního zázemí české sociologie podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní České republiky nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. Slovník přitom pokrývá celé dějiny české sociologie od jejích počátků v posledních dekádách 19. století po současnost. Doplňuje nedávno vydaný personální Slovník českých sociologů (2013). Je založen na systematickém shrnutí, kontrole a revizi dosud známých poznatků, z velké míry doplněných nově provedeným archivním, textovým a orálněhistorickým výzkumem. Celkem slovník obsahuje 119 textových a 58 odkazových hesel, pokrývajících

Orgány řízení vědy
Státní/veřejné výzkumné instituce
Vysoké, případně vyšší školy
Vědecké společnosti a spolky
Vědecká a odborná periodika
Ostatní subjekty se vztahem k sociologii

Left

Témata: 
historická sociologie
Sdílejte tuto stránku