kapitola v knize / monografii
Hašková, Hana, Zuzana Uhde (eds.). 2009. „Social Citizenship and Care in Czech Society.“ Pp. 15-34 in Hašková, Hana, Zuzana Uhde (eds.). Women and Social Citizenship in Czech Society: Continuity and Change. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 245 s. ISBN 978-80-7330-150-7.

Autorky argumentují, že uznání péče a poskytovatelů péče vyžaduje změnu paradigmatu občanství, zaměřeného na placenou práci a ideál nezávislého jedince. Překážky k dosažení genderové spravedlnosti identifikují za pomoci analýzy sociální organizace péče o děti, jako paradigmatického příkladu genderových, etnických a třídních předsudků a nerovností konstrukce sociálního občanství tak, jak je aplikováno ve většině evropských států.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku