kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr. 2008. „Social Trust and Civic Participation in the Czech Republic.“ Pp. 213-236 in Znoj, Milan, Joseph D. Lewandowski (eds.). Trust and Transitions. Social Capital in a Changing World. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. 325 s. ISBN 1-84718-905-9.

Podle teorie občanské společnosti generalizovaná sociální důvěra je posilována účastí na občanských aktivitách v dobrovolných sdruženích; podle alternativní hypotézy jsou to spíše neinstitucionalizované formy participace, které vedou k intepresonální důvěře. Zkoumáme podmíněnost sociální důvěry na datech z ISSP 2004 v ČR pomocí regresních modelů: institucionalizované (členství v dobrovolných sdruženích), neinstitucionalizované participace (sociální a politické aktivity jako demonstrace, kontaktování médií, dárcovství) a důvěry v instituce spolu se spokojeností s politickou a ekonomickou situací. Výsledky nepotvrzují efekty institucionalizované participace. Alternativní hypotéza o nekonveční participaci je validní jen mizivě. Nejsilnějším efekt na sociální důvěru má v ČR deklarovaná spokojenost s politickou a ekonomickou situací spolu důvěrou ve státní instituce.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
občanská společnost
Sdílejte tuto stránku