kapitola v knize / monografii
Vávra, Martin, Tomáš Čížek. 2012. „Sociálněvědní datové archivy: jejich úloha, služby a nástroje.“ Pp. 82-95 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

Kapitola ukazuje, jakou roli plní datové archivy v oboru sociálněvědního výzkumu. Autoři popisují, která data a metadata jsou nezbytná pro standardní archivaci dat, a jaké podmínky musí být splněny, aby data mohla být vydána dalším uživatelům k sekundární analýze. Nezanedbatelnou součástí textu je popis archivačního systému Nesstar.

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy