kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Sociální aspekty pohřebního rituálu českých nekatolíků v 18. a 19. století.“ Pp. 235-250 in Kováč, Milan, Attila Kováče, Tatiana Podolínská (eds.). Cesty na druhý svet. Smrť a posmrtný život v náboženstvách sveta. Bratislava: Univerzita Komenského a ÚE SAV. ISBN 80-89027-15-6.

Autor ukazuje, že pohřební rituály v českých zemích v 18. a 19. století byly úzce spojené se svými sociálními implikacemi, které zahrnovaly dokonce i násilné manifestace osobní konfesionality. Tyto procesy během 19. století vymizely v důsledku modernizace a dezeklesializace české religiozity a sociálního prostoru.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku