recenzovaný článek
Kunštát, Daniel. 2007. „Sociální a demografický profil voličského zázemí českých politických stran.“ Naše společnost 5 (1): 14-23. ISSN 1214-438X.

Otázky "kdo?" a "proč?" volí tu či onu stranu představují jednu z nejfrekventovanějších oblastí sociální politiky. Ba co více, často jsou zároveň předmětem velkého zájmu široké veřejnosti a médií. Cílem této oblasti je naznačit profil českých politických stran takříkajíc "zvenčí", vně instituce,z hlediska jejich voličů a s ohledem na některé podstatné determinanty volebního chování. Text aplikuje teoretická východiska za pomoci empirického výzkumu na podmínky českého stranického systému. V této souvislosti zejména upírá pozornost na sociální pojetí fungování stran a stranických systémů, resp. na sociální štěpení ovlivňující působení klíčových aktérů politického systému (stran) a identifikující jeho formativní body a procesy.

Left

Témata: 
média
politika (a postoje k politice)
veřejné mínění
volby (a volební výzkumy)
Sdílejte tuto stránku