kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta. 2008. „Sociální distance a prolínání nerovností (třída, gender, rasa/etnicita).“ Pp. 79-98 in Šafr, Jiří (ed.). Sociální distance, interakce, relace a katogorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 145 s. ISBN 978-80-7330-146-0.

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Sleduje relační aspekt nerovností a jejich kulturní dimenzi (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi. Společné „alternativním“ přístupům je porozumění konkrétním vztahům a vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi: komunikaci a asociaci v přátelských a partnerských vazbách (sociální sítě).

Left

Témata: 
gender
sociální nerovnosti
Sdílejte tuto stránku