jiná publikace
Patočková, Věra - Vojtíšková, Kateřina - Poláková, Markéta - Šafr, Jiří - Mička, Pavel - Vajdová, Zdenka - Čermák, Daniel - Mikešová, Renáta - Bernardyová, Kateřina - Illner, Michal. 2015. „Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu. Redakčně upravená závěrečná zpráva projektu. .“

Zpráva shrnuje výsledky řešení výzkumného projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje kultury a uchování kulturního dědictví v regionálním prostředí a její využití v efektivnější organizaci kulturních aktivit regionu. Projekt se zaměřil zejména na výzkum souvislostí sociálních, ekonomických a politických charakteristik obyvatel a kulturních specifik regionu; výzkum souvislostí mezi charakteristikami institucí podporujících nebo organizujících kulturní aktivity, především institucí veřejné správy, ale i organizací neziskového a soukromého sektoru, a dopadem jejich činnosti na rozvoj kulturních aktivit, zpřístupnění kulturního dědictví a na prohloubení demokratických procesů v krajích a obcích; výzkum otevřenosti uvedených institucí vůči sobě navzájem a také vůči veřejnosti, výzkumem praktik podporujících účast veřejnosti v plánování, organizaci a realizaci kulturních aktivit. V rámci poslední etapy výzkumu byla vytvořena Metodika tvorby koncepčních dokumentů pro rozvoj kultury a podporu cestovního ruchu s využitím participativních přístupů

Sdílejte tuto stránku