nerecenzovaný článek
Bayer, Ivo, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr. 2005. „Sociální koheze. Teorie, empirické přístupy, projekty a používaná data.“ SDA Info 7 (2): 2-6. ISSN 1212-995X.

Článek nabízí vstupní pohled do problematiky zkoumání sociální soudržnosti na lokální a makrospolečenské úrovni. Představena je teoretická diskuse pojmu a různé typy indikátorů, řada výzkumných projektů a typů analyzovaných dat.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
Sdílejte tuto stránku