impaktovaný článek
Šafr, Jiří, Bayer, Ivo, Sedláčková, Markéta. 2008. „Sociální koheze. Teorie, koncepty a analytická východiska.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 44 (2): 247-269. ISSN 0038-0288.

Představena je problematika vědeckého diskursu sociální koheze. Analyzujeme dvě úrovně obecnosti pojmu soudržnosti: (1) problematika udržování sociálního řádu, (2) studium zabývající se pouze určitými mechanizmy sociální soudržnosti. V závěru je navržen je konceptuální rámec pro studium koheze české společnosti vycházející z teorií občanské integrace. Zahrnuje dimenzisociálních nerovností a dimenzi kolektivního sociálního kapitálu.

 

Sdílejte tuto stránku