kapitola v konferenčním sborníku
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr. 2005. „Sociální koheze – teorie a výzkum. Názory české veřejnosti na společenskou soudržnost.“ Pp. 374-397. Sborník příspěvků z mezinárodního sympozia na téma Osobnost člověka a jeho socializace v evropské společnosti. Brno: Institut mezioborových studií. ISBN 80-902936-7-0.

Přestaveny jsou sociologické koncepty studia sociální koheze jak východisko pro zkoumání sociální rovnováhy na makrospolečenské úrovni. V empirické části rozebíráme na základě výzkumu veřejného mínění Naše společnost z roku 2004 a 2005 názory české populace na významy pojmu společenská soudržnost a to v čem spatřují lidé její zdroje. Dále zkoumáme důvěru v druhé lidi a hodnocení mezilidských vztahů v české společnosti, které jsou analyzovány v souvislosti s postavením ve společnosti a subjektivními postoji a hodnocením.

Sdílejte tuto stránku