recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. 2005. „Sociální, pracovní a habitační aspekty reintegrace západních emigrantů do české společnosti.“ Lidé města / Urban People 7 (1): 1-32. ISSN 1212-8112.

Studie pojednává o třech sférách neintegrace západních emigrantů v 90. letech 20. století do české společnosti, ovlivňovaných bazálními odlišnostmi obou skupin, na základě autorova terénního výzkumu provedeného v letech 2002-03.

Sdílejte tuto stránku