kapitola v knize / monografii
Vlachová, Klára, Blanka Řeháková

Sociální třída a její vliv na volební chování

Vlachová, Klára, Blanka Řeháková. 2007. „Sociální třída a její vliv na volební chování.“ Pp. 133-146 in Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al. Voliči a volby 2006. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 234 s. ISBN 978-80-7330-126-2.

Třídní zájmy hrají ve volebním chování v České republice významnou roli. Nejvyšší volební účast vykazují vyšší odborníci, nejnižší naopak polokvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci. Pravicovou ODS volí nejčastěji střední a vyšší střední třída (samostatní a vyšší odborníci), levicové ČSSD a KSČM naopak dělnická a nižší třída (kvalifikovaní, polokvalifikovaní a nekvalifikovaní dělníci). Sociální třída však nevysvětluje volební chování bezezbytku. Analýzy ukázaly také efekt statusových zájmů na volební chování. Ty jsou výrazné zejména u nižší střední třídy (nižších odborníků a rutinních nemanuálních pracovníků).

Součást publikace: 
2007
Lebeda, Tomáš, Lukáš Linek, Pat Lyons, Klára Vlachová et al.

Left

Témata: 
politika (a postoje k politice)
sociální nerovnosti
volby (a volební výzkumy)
životní úroveň