kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš. 2009. „Socio-demografická struktura poslanců a její vliv na politické postoje.“ Pp. 95-111 in Mansfeldová, Zdenka, Lukáš Linek (eds.). Český parlament ve druhé dekádě demokratického vývoje. Sociologické studie / Sociological Studies 09:8. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 160 s. ISBN 978-80-7330-171-2.

Kapitola se zabývá socio-demografickými charakteristikami poslanců a poslankyň. Vybrané charakteristiky jsou zobrazovány z perspektivy jednotlivých volebních období a politických stran. Kapitola se zaměřuje na věk, pohlaví, úroveň vzdělání a zaměstnání před vstupem do Sněmovny. Nakonec analyzuje vliv těchto charakteristik na postoje a obsazení postů ve Sněmovně.

Součást publikace: 

Left

Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Sdílejte tuto stránku