kapitola v knize / monografii
Vobecká, Jana. 2005. „Sociodemografické charakteristiky regionálních elit.“ Pp. 15-27 in Kostelecký Tomáš, Jana Vobecká (eds.). Regionální elity 2004. Sociologické studie / Sociological Studies 05:03. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 152 s. ISBN 80-7330-074-5.

Kapitola zahrnuje analýzu sociodemografického chování elit politických, administrativních, ekonomických a kulturních v krajích ČR. Zaměřuje se zejména na jejich vztah k místu bydliště, zastoupení žen, věkovou strukturu, dosažené vzdělání, zaměstnání a ekonomické postavení.

Součást publikace: 
2005
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká (eds.)
Sdílejte tuto stránku