kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 1999. „Socioekonomické faktory náboženského vývoje podle českých předmarxistických filosofů a sociologů náboženství.“ Pp. 348-357 in Horský, Jan. Kulturní a sociální skutečnost v dějezpytném myšlení. Příspěvky k dějinám českého dějepisectví doby Gollovy školy. Ústí nad Labem: Albis international. 461 s. ISBN 8086067424.

Left

Témata: 
historická sociologie
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku