odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R., Jiří Večerník (eds.). 2006. Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Sociologické studie / Sociological Studies 06:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 298 s. ISBN 80-7330-085-0.

Sborník je věnován studiu některých ústředních dimenzí komplexních proměn české společnosti v souvislosti s transformací po roce 1989 a vstupem do Evropské unie, přičemž rozšiřuje standardní mainstreamové ekonomické, sociologické a politologické přístupy a zohledňuje také historické dimenze uvedených procesů. Metodicky je zakotven v tradici ekonomické sociologie a konceptualizace ekonomické kultury, analyzuje také rozdíly mezi objektivními sociálními skutečnostmi, jejich ideologickou, politickou a mediální prezentací včetně transformačních politik a jejich sociální recepcí. Zvláštní pozornost je věnována analýzám trhu práce, sociální a rodinné politice, penzijnímu systému, školství, zdravotnictví a problematice současných mezinárodních migrací. Z kvalitativních terénních výzkumů vycházejí kapitoly věnované srovnání podnikatelských hodnot domácích a zahraničních podnikatelů působících v České republice a ekonomické kultuře české veřejné správy, zatímco kapitoly zaměřené na pracovní a rodinné hodnoty a postoje a současnou religiozitu/spiritualitu byly vypracovány především na základě komparativní analýzy mezinárodních kvantitativních šetření. Klíčovou otázkou, o jejíž řešení se autoři snažili, je, nakolik v procesech transformace a evropské integrace dochází ke střetávání, proměnám a fúzím různých typů (ekonomických) kultur – (post)komunistické, západní/západních, případně i té předcházející nástupu socialistické diktatury? Jinak řečeno, zda a nakolik již jsme v Evropě a/nebo nakolik do ní teprve směřujeme?

Left

Témata: 
ekonomie
EU
politika (a postoje k politice)
transformace
Sdílejte tuto stránku