odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R.

Sociokulturní kapitál a socioekonomické instituce v zemědělství

Nešpor, Zdeněk R. 2005. Sociokulturní kapitál a socioekonomické instituce v zemědělství. Praha: Národohospodářský ústav J. Hlávky. 89 s. ISBN 80-86729-22-2.

Ekonomicko-sociologický výzkum české transformace po roce 1989 prezentovaný v monografii se soustřeďoval na sektor zemědělství vzhledem k významu jeho vnějších ovlivnění (strukturální změny, dotace) a předpokládané konzervativnosti. Výzkum zahrnoval pět případových studií, stejně jako analýzy historického, sociálního a institucionálního vývoje sektoru, včetně kritického zhodnocení relevantní domácí literatury.