kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta. 2003. „Sociologická teorie důvěry Piotra Sztompky.“ Pp. 73-102 in Šubrt, Jiří. Acta Universitatis Carolinae - Philosophica et Historica (Studia Sociologica XIII - Aktér, instituce, společnost). Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0653-4.

Článek se zabývá teorií důvěry polského sociologa Piotra Sztompky, který ve své práci Trust: A Sociological Theory (1999) nabízí nejen shrnutí a systematizaci dosavadních přístupů a konceptuální a typologické osvětlení pojmu důvěry, ale navrhuje i vlastní explanační model sociálního uskutečňování kultury důvěry. Tento teoretický model aplikuje Sztompka v případové studii polské společnosti procházející transformačním procesem. Sztompkovu koncepci autorka srovnává s koncepcemi dalších teoretiků důvěry, Francise Fukuyamy a Anthonyho Giddense.

Left

Témata: 
důvěra/sociální koheze
Sdílejte tuto stránku