kapitola v knize / monografii
Vávra, Martin. 2007. „Sociologické aspekty díla Michela Foucaulta.“ Pp. 338-359 in Šubrt, Jiří (ed.). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Aleš Čeněk. 548 s. ISBN 978-80-7380-061-1.

Kapitola se snaží uvést jednotlivé Foucaultovy tvůrčí etapy do souvislostí – s jejich předpoklady, důsledky i metodou, a to prostřednictvím analýzy jeho prací i skrze autory, kteří jeho dílo využívají nebo kritizují (často dělají obojí současně). Důraz je kladen na interpretaci Foucaultova díla od práce Slova a věci po první díl Dějin sexuality v kontextu historické sociologie.

Left

Témata: 
historická sociologie
Sdílejte tuto stránku