odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R., Dušan Lužný. 2007. Sociologie náboženství. Praha: Portál. 231 s. ISBN 978-80-7367-251-5.

Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. Soustřeďuje se na výzkum sociálního jednání, vztahů a skupin, které na základě náboženství vznikají. Autoři této publikace, jež uvádí čtenáře do studia sociologie náboženství, probírají náboženství v kontextu obecné sociální teorie, věnují se sekularizaci, novým náboženským hnutím i alternativním přístupům k náboženství. Popisují také současnou náboženskou scénu, otázky obnovy a deprivatizace náboženství, etnická náboženství i desekularizaci v muslimských společnos­tech i v Evropě.
Kniha je určena především studentům sociologie, religionistiky, dalších oborů sociálních věd a rovněž všem zájemcům o tato témata.

 

Obsah: Úvod (Proč studovat náboženství? – Náboženství ze sociologického hlediska – Sociologie a jiné typy studia náboženství – Jak se sociologie náboženství vyvíjela)
Náboženství v kontextu obecné sociální teorie (Klasické sociální teorie: Marx, Durkheim, Weber – Funkcionalistická teorie a náboženství – Klasická témata obecné sociální teorie a náboženství)
Sociologie farnosti, sekularizace a nových náboženských hnutí (Sociologický mainstream po druhé světové válce – Francouzská a německá sociologie náboženství – Výzkum nových náboženských hnutí)
Alternativní přístupy – „neviditelné náboženství“ (Implicitní náboženství – Občanské náboženství – New Age a spiritualita – Další formy „neviditelného náboženství“)
Náboženství v současnosti (Obnova a deprivatizace náboženství – Etnická náboženství a desekularizace muslimských společností – Desekularizace, náboženství a politika v západní Evropě)
Závěrem (Slabé stánky sociologie náboženství – Globalizace a dekolonializace – Reflexivní moderna a individualizace)
Sociologie náboženství „zdola“ (Kvantitativní výzkumy a jejich interpretace – Kvalitativní a historické výzkumy – Výzkumy religiozity české společnosti ve druhé polovině 20. století Komentovaná bibliografie)

 

Sdílejte tuto stránku