popularizační článek
Simonová, Natalie. 2010. „Sociologie vzdělání - tentokrát optikou praxe (editorial).“ Socioweb 2010 (4): 1. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/178_soc.web.4%202010.pdf.

Editorial popisuje obsah čtvrtého čísla Sociowebu 2010, zabývajícího se tématem sociologie vzdělání. Články se zabývají mj. názory veřejnosti na vzdělanostní nerovnosti, výsledky české dospělé populace v testech funkční gramotnosti, zájmem žáků o studium přírodních věd, koncepcí vzdělávání dospělých dle OECD a EU, mimoškolními aktivitami žáků v závislosti na jejich sociálním původu či způsoby vysvětlování sociální fluidity.

Editorial describes the contents of the forth number of sociological webzin SOCIOWeb (2010), which is devoted to the theme of sociology of education. The contributions aim to show e.g. opinions of the Czech public on educational inequalities, results of the Czech adults in functional literacy tests, students´ interest in studying natural sciences, OECD and EU concepts on adult education, after-school activities of pupils in relation to their social background or ways to explain social fluidity.

Sdílejte tuto stránku