recenzovaný článek
Sunega, Petr

Současná a budoucí podoba příspěvku na bydlení v České republice

Sunega, Petr. 2003. „Současná a budoucí podoba příspěvku na bydlení v České republice.“ 6 (4): 33-39. ISSN 1212-0855.

Text je věnován problematice příspěvku na bydlení jakožto významného nástroje sociální a bytové politiky, který je používán ve většině vyspělých zemí EU. Zmíněny jsou některé nedostatky současné podoby příspěvku na bydlení v ČR, zejména pak skutečnost, že při jeho výpočtu není zohledněna skutečná výše výdajů na bydlení placená domácností, což může mít negativní dopady na sociální spravedlnost takto definované dávky. V této souvislosti je stručně představen návrh možné budoucí podoby příspěvku na nájemné, který se na základě výsledků simulačních modelů připravených týmem Socioekonomie bydlení Sociologického ústavu AV ČR ukázal být adekvátnějším nástrojem z hlediska ekonomické i sociální efektivity, zejména pak v podmínkách deregulovaného nájemného.