recenzovaný článek
Bernard, Josef. 2007. „Soziale Integration von Grossstadt-Dorf-MigrantInnen in Österreich und in der Tschechischen Republik.“ SWS-Rundschau 47 (2): 140-163. ISSN 1013-1469.

Der Artikel beschreibt die Ergebnisse einer Untersuchung der Möglichkeiten sozialer Integration von Immigranten aus Städten in Dörfer.

Článek popisuje výsledky výzkumu možností sociální integrace přistěhovalců z velkých měst do vesnic v České republice a v Rakousku.

Sdílejte tuto stránku