kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2008. „Spiritismus známý i neznámý.“ Pp. 23-25 in Nádvorníková, Alena (ed.). Art brut v českých zemích – mediumici, solitéři, psychotici. Olomouc: Arbor vitae. 210 s. ISBN 978-80-86300-95-5.

Art brut – umění v původním (surovém) stavu, tedy umění výtvarně neškolených, medijně inspirovaných tvůrců stojících mimo běžné psychické či sociální normy, je tématem bohatě obrazově vybavené publikace, která přináší dosud největší přehled děl téměř padesáti autorů - mediumiků, solitérů, psychotiků z Čech, Moravy a Slezska. Kniha je zhodnocením mnohaleté práce teoretičky výtvarného umění Aleny Nádvorníkové, editorky, autorky hlavní studie a medailonů jednotlivých tvůrců. Další texty zařazují český art brut do kontextu světové kultury, definují fenomén českého spiritismu, důležité jsou četné citace a úryvky z děl význačných světových a českých umělců a teoretiků. Součástí publikace je obsáhlé anglické resumé. 

Left

Témata: 
náboženství a religiozita

Right

Sdílejte tuto stránku