kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. 2006. „Spirituální hodnoty současné české společnosti.“ Pp. 229-240 in Nešpor, Zdeněk R., Jiří Večerník (eds.). Socioekonomické hodnoty, politiky a instituce v období vstupu České republiky do Evropské unie. Sociologické studie / Sociological Studies 06:1. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 298 s. ISBN 80-7330-085-0.

Studie pojednává o současné české religiozitě/spiritualitě ve vztahu k socioekonomickým hodnotám.

Left

Témata: 
hodnotové orientace
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku