odborná kniha / monografie
Lux, Martin. 2002. Spokojenost českých občanů s bydlením. Sociologické texty / Sociological Papers 02:3. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 51 s. ISBN 80-7330-014-1.

Na základě výsledků výzkumu Postoje k bydlení 2001 realizovaného Sociologickým ústavem AV ČR studie analyzuje hlavní faktory ovlivňující spokojenost českých občanů se svým stávajícím bydlením. Při analýzách jsou užity metody lineární, ordinální i logistické regrese.

Sdílejte tuto stránku