kapitola v knize / monografii
Stachová, Jana, Čermák, Daniel. 2023. „Společenská percepce stromů.“ Pp. 4 – 11 in Petr Petřík, Aleš Rudl (eds.). Stromy v krajině. Praha: AV ČR, v.v.i. 54 s.

Jak vnímáme staré stromy a jakou hodnotu jim přikládali lidé dříve? Máme dnes ještě zájem o starobylé mohutné stromy a jejich svědectví? A jak se vůbec lidská společnost vztahovala ke stromům v historii (památné stromy, paměť stromů) a jak s nimi nakládá v současnosti (stromy v zemědělství, stromy jako symbol či jako klíčová komponenta lesních ekosystémů)? Jak například poznáme, že se stromy používaly pro těžbu pryskyřice? Jaké jsou stopy tradičního ořezávání stromů v současné krajině? A také, jak se daří vzácným lišejníkům v nelesní krajině či jak spolehlivými indikátory změny klimatu jsou dřeviny parků a zahrad – to jsou různorodá a přece vzájemně blízká témata, jimiž se zabývá brožura Stromy v krajině.

Sdílejte tuto stránku