kapitola v knize / monografii
Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák. 2006. „Spolupráce obcí - anketa ve svazcích.“ Pp. 45-65 in Vajdová, Zdenka, Daniel Čermák, Michal Illner. Autonomie a spolupráce: důsledky ustavení obecního zřízení v roce 1990. Sociologické studie / Sociological Studies 06:2. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 108 s. ISBN 80-7330-086-9.

Současně s rozpadem obcí na samostatné územní jednotky se objevila první dobrovolná seskupení obcí, jejichž účelem byla spolupráce k dosažení společných cílů. Jejich počet dosáhl několika set v roce 2005. Pro získání informací o stavu a fungování svazků, a také o postojích představitelů svazků ke spolupráci, byla realizována elektronická anketa mezi přestaviteli svazků. Je východiskem pro deskripci a analýzu postavení tohoto nového politického subjektu na lokální úrovni, kterou text obsahuje.

Součást publikace: 

Left

Témata: 
město a vesnice
politika (a postoje k politice)
regiony
veřejná správa
Sdílejte tuto stránku