kapitola v konferenčním sborníku
Nešpor, Zdeněk R. 2004. „Srdce věřícího a srdce Páně ve východočeském tolerančním sektářství.“ Pp. 127-138. Srdce Ježíšovo. Teologie – symbol – dějiny. Ústí nad Labem: Albis international a Historický ústav AV ČR. ISBN 80-86971-00-7.

Studie diskutuje přítomnost významného teologického tématu 18. a 19. století v heterodoxním lidovém náboženském hnutí na českomoravském pomezí, zároveň seznamuje s tímto hnutím a aktuálním stavem jeho výzkumu.

Left

Témata: 
náboženství a religiozita
Sdílejte tuto stránku