popularizační článek
Simonová, Natalie, Petr Soukup. 2008. „Srovnání nerovností při přechodu na vysokou školu v České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku.“ Socioweb 2008 (9): 9-11. ISSN 1214-1720. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/upl/editorial/download/155_socioweb_9_08.pdf.

Článek ukazuje vývoj vlivu socio-ekonomických, kulturních a genderových faktorů na reprodukci vzdělanostních nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v pěti zemích: České republice, Švýcarsku, Německu, Polsku a Švédsku. Analýza navazuje na předchozí zjištění, nově je však rozvíjí ve dvou ohledech: 1) mezinárodním srovnáním a 2) aktualizací vývoje nerovností ve všech zmíněných zemích.

This article shows the trends in the influence of socio-economic, cultural and gender factors in the reproduction of educational inequality in access to tertiary education in five countries: Czech Republic, Switzerland, Sweden, Germany and Poland. The analysis follows on previous research, but it also adds two new dimensions: 1) an international comparison, and 2) the most recent data on the trends in the inequality in all the aforementioned countries.

Sdílejte tuto stránku