odborná kniha / monografie
Lux, Martin, Petr Sunega, Martina Mikeszová, Tomáš Kostelecký. 2008. Standardy bydlení 2007/2008: Faktory vysokých cen vlastnického bydlení v Praze. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 206 s. ISBN 978-80-7330-140-8.

Cílem analytické části knihy byla prezentace výsledků řady sociologických výzkumů provedených za cílem najít hlavní faktory v pozadí nízké finanční dostupnosti vlastnického bydlení v Praze. Tyto faktory byly hledány jak na straně poptávky, tak na straně nabídky bydlení. Detailní analýza nabídky bydlení (bytové výstavby) by mohla být významným příspěvkem k obecnější diskusi nad efektivitou trhu bydlení.

 

Sdílejte tuto stránku