kapitola v knize / monografii
Krejčí, Jindřich, Martin Vávra. 2012. „Standardy dokumentace a archivace dat.“ Pp. 68-81 in Krejčí, Jindřich, Yana Leontiyeva (eds.). Cesty k datům. Zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 470 s. ISBN 978-80-7419-111-4.

ext se primárně zaměřuje na popis standardů dokumentace dat a archivace a vývoj těchto standardů. Dále obsahuje analýzu výhod a nedostatků mezinárodního standardu dokumentace dat DDI (Data Documentation Initiative).

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku

Připojené odkazy