recenzovaný článek
Sunega, Petr. 2009. „Stěhování českých domácností za pracovními příležitostmi a trh s bydlením na regionální úrovni.“ Urbanismus a územní rozvoj 12 (4): 49-52. ISSN 1212-0855.

Cílem příspěvku je poukázat na provázanost pracovního trhu a trhu s bydlením, kdy rostoucí podíl vlastníků může představovat bariéru pro stěhování domácností za pracovními příležitostmi. Negativní vliv vlastnické formy bydlení na zamýšlenou mobilitu domácností byl prokázán i v českém prostředí. Regionální rozdíly ve finanční dostupnosti bydlení jsou dalším faktorem, který může být významnou brzdou pro stěhování za pracovními příležitostmi, a to zejména pro jednotlivce s nižší kvalifikací.

Sdílejte tuto stránku