odborná kniha / monografie
Nešpor, Zdeněk R. 2010. Století evangelických časopisů 1849–1948. Časopisy v dějinách „lidových“ protestantských církví v Čechách a na Moravě. Praha: Kalich. 175 s. ISBN 978-80-7017-139-4.

Z. R. Nešpor se rozhodl důkladně zmapovat vydatnou publicistickou scénu evangelických časopisů, a to v myslitelné úplnosti (nevynechávaje ani časopisy, jejichž vydávání nepřesáhlo jeden ročník, časopisy regionální nebo německojazyčné). Tato úplnost se netýká jen výčtu, nýbrž i charakteristiky profilů jednotlivých periodik, jejich redaktorů a hlavních přispěvatelů.

Pavel FILIPI

Toto dílo není jen o časopisech, ale také o lidech a jejich ideových sporech a také o jejich vnitřním světě. Autor navíc ukazuje, jak se "evangelických" témat zmocňovala především mladočeská žurnalistika a jak tato témata mohla rezonovat v celé, jinak (někdy jen formálně) katolické společnosti.

Milan HLAVAČKA

Left

Témata: 
média
náboženství a religiozita

Right

Sdílejte tuto stránku