recenzovaný článek
Hašková, Hana. 2009. „Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic.“ Demográfia 51 (5): 66-84. ISSN 0011-8249.

Článek shrnuje explanace nízké plodnosti ve střední a východní Evropě, které kladou důraz na kulturní nebo strukturální faktory. Posléze odpovídá na tyto otázky: Jaké faktory ovlivňují rozhodování o zahájení rodičství v ČR? Vzrostla u některých těchto faktorů důležitost při rozhodování o rodičovství po roce 1989? Proč se současní mladí bezdětní lidé ve věku 25-35 let (zatím) nestali rodiči? Odmítají rodičovství? Odkládají ho? Nebo prostě (zatím) nemají žádné reprodukční plány?

Sdílejte tuto stránku