recenzovaný článek
Hašková, Hana

Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic

Hašková, Hana. 2009. „Structural and Value Influences on the Entry into Parenthood in the Czech Republic.“ Demográfia 51 (5): 66-84. ISSN 0011-8249.

Článek shrnuje explanace nízké plodnosti ve střední a východní Evropě, které kladou důraz na kulturní nebo strukturální faktory. Posléze odpovídá na tyto otázky: Jaké faktory ovlivňují rozhodování o zahájení rodičství v ČR? Vzrostla u některých těchto faktorů důležitost při rozhodování o rodičovství po roce 1989? Proč se současní mladí bezdětní lidé ve věku 25-35 let (zatím) nestali rodiči? Odmítají rodičovství? Odkládají ho? Nebo prostě (zatím) nemají žádné reprodukční plány?