kapitola v knize / monografii
Stöckelová, T.

Studená válka, horký mír: politická ekologie v antropocénu