recenzovaný článek
Šafr, Jiří, Häuberer, Julia. 2008. „Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?“ Naše společnost 6 (1): 28-38. ISSN 1214-438X.

Článek zkoumá subjektivní interakční distance ve stratifikaci: představeny koncepty distance v sociologii a analýza Bogardusovy škály (22 profesních kategorií). Hierarchie odpovídá prestiži a ISEI s nepatrnými odchylkami. Genderové rozdíly jsou vysvětlitelné převládajícími stereotypy. Dále testujeme hypotézu existence subjektivní třídních hranic. Identifikovat lze 4 subjekt. vnímané třídy: vys. odborníci, odb. ženské profese, manuál./rutinně neman. pracující a nekv. povolání s nízkou prestiží.

 

Sdílejte tuto stránku