recenzovaný článek
Kolářová, Marta. 2019. „Subkultura kulturních kreativců a alternativní životní styl v Pravém domácím časopisu.“ Český lid 106 (1): 85–105. [cit. 26.3.2019]. Dostupné z: http://ceskylid.avcr.cz/article/106/1/714/.

Text se zaměřuje na alternativní životní styly a subkultury v Česku definované jinak než vztahem k hudbě a mládeži a využívá při tom koncept subkultury kulturních kreativců (Ray, Anderson, 2000), který souvisí s konvergencí sociálních hnutí a kontrakultur od 60. let minulého století. Na základě kvalitativní mediální analýzy alternativního lifestylového časopisu (Pravý domácí časopis), který reprezentuje a utváří alternativní životní styly spojené s environmentální, spirituální a ženskou orientací, hledá spojnice jednotlivých životních stylů a praktik. Jsou to především hodnoty a principy: obrat k přírodě a přirozenosti, svoboda ve smyslu autonomie a změna vědomí. Analyzuje také povahu kolektivní identity, komunit a kmenů, v rámci kterých se potkávají lidé reprezentovaní na stránkách časopisu.

Left

Témata: 
gender
identita
kultura
média
náboženství a religiozita
rodičovství
vzdělání
životní prostředí
životní styl
Sdílejte tuto stránku