jiná publikace
Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank

Sustainable Governance Indicators 2017. Czech Republic Report.

Guasti Petra, Mansfeldová Zdenka, Myant Martin, Bönker Frank. 2017. „Sustainable Governance Indicators 2017. Czech Republic Report.“ Gütersloh: Bertelsmann Stiftung Publishing House. . (expertní zpráva) Dostupné z: http://www.sgi-network.org/docs/2017/country/SGI2017_Czech_Rep.pdf.

Národní studie je součástí mezinárodního komparativního projektu Sustainable Governance Indicators (SGI) koncipovaného za účelem identifikace a podpory efektivní tvorby politiky a vládnutí. Projekt je podporován nadací Bertelsmann Stiftung. SGI zkoumá, jak se vládám daří dosahovat cíle, kterým je udržitelný rozvoj. Studie hodnotí období od listopadu 2015 do listopadu 2016. Koncept výzkumu tvoří tři pilíře: (1) Výkon vlády v oblasti jednotlivých politik (2) Rozvoj demokracie a demokratických institucí; (3) Výkon vládních orgánů a kontrola vlády.

Analýza založená na komparativních datech pomáhá široké škále zainteresovaných subjektů orientovat se v komplexu efektivního vládnutí, hledat odpověď na otázku: co funguje, kdy a v jakém kontextu. Odpověď na tyto otázky pomáhá generovat inovativní přístupy k řešení současných problémů.

Left

Autoři: 
Oddělení: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)