Stáhnout PDF (432.14325 MB)
odborná kniha / monografie
Lyons, Pat

Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech republic

Lyons, Pat. 2012. Theory, Data and Analysis. Data Resources for the Study of Politics in the Czech republic. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 403 s. ISBN 978-80-7330-219-1.

Kniha pojednává o politologickém empirickém výzkumu, jenž využívá data z výběrových šetření. Určena je všem, kteří analyzují kvantitativní data o politických tématech v České republice, avšak užitečná je i jako zdroj informací pro analýzu dat z jiných zemí; rovněž může sloužit jako vodítko ke kvantitativnímu výzkumu v sociálních vědách obecně. Kniha je rozdělena do tří částí: teorie, data a analýza. První část poskytuje teoretické zázemí k pochopení poznatků z nejdůležitějšího zdroje dat v politologii – výběrového šetření. Předmětem výkladu je role politických postojů a veřejného mínění v politologické teorii v pojetí významných teoretiků od Platona po Habermase. Následuje diskuze o původu a charakteru politických postojů a přehled aktuálních příspěvků k tomuto tématu z oboru neurovědy. V druhé části jsou zmapovány hlavní zdroje kvantitativních dat pro politologický výzkum v České republice; obsaženy jsou rovněž informace o výzkumech elit, expertních výzkumech a informace o projektu Comparative Manifesto Project Data. Třetí část je věnována analýze dat z výběrových šetření v České republice.  V celé knize je kladen zvláštní důraz na potřebu správné interpretace dat z výběrových šetření a na nutnost propojení teorie, dat a analýzy ve výzkumné praxi.

290,- Kč vč. DPH

Left

Oddělení: 
Témata: 
metodologie výzkumu
politika (a postoje k politice)
sociologická data